ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и электроника.

2. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка' (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика).

3. Вісник Дніпропетровського державного університету.

4. Вісник Донецького університету.

5. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи).

6. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка, (фізика).

7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії: фізико-математичні науки; математика і механіка).

8. Вісник Київського університету. Серія: Астрономія.

9. Вісник Львівського державного університету.

10. Вісник Національного університету 'Львівська політехніка'. Серія: Електроніка (фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків).

11. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика).

12. Вісник Прикарпатського університету (фізика).

13. Вісник Сумського державного університету (фізика).

14. Вісник Харківського державного університету. Серія 'Фізика'.

15. Вісник Харківського державного університету. Серія: Біофізичний вісник.

16. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).

17. Вісник Харківського університету. Серія фізична 'Ядра, частинки, поля'.

18. Вісник Черкаського університету (фізика).

19. Волинський математичний вісник (математика, інформатика).

20. Динамические системы. (Сімферопольський державний університет).

21. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України) (фізика металів, фізика твердого тіла).

22. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України. (Інститут математики НАН України) (математика).

23. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України (фізика).

24. Кібернетика та обчислювальна техніка. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика).

25. Комп’ютерна математика (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України), (інформатика).

26. Метеорологія, кліматологія і гідрологія (Одеський екологічний університет Міносвіти України) (геофізика).

27. Механіка твердого тіла. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (механіка).

28. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика).

29. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика).

30. Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика).

31. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, (фізика, математика).

32. Наукові вісті Національного технічного університету України 'КПІ', (математика).

33. Наукові записки НаУКМА. Серія фізико-математичні науки (Національний університет 'Києво-Могилянська академія') (фізика).

34. Наукові записки НаУКМА. Серія: комп'ютерні науки, (теоретичні основи інформатики та кібернетики, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

35. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика).

36. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (математика).

37. Нелінійні граничні задачі. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика).

38. Обчислювальна та прикладна математика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) (математика, інформатика).

39. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика).

40. Питання прикладної математики і математичного моделювання (Дніпропетровський національний університет МОН України), (інформатика).

41. Праці Інституту математики НАН України, (з механіки).

42. Праці Інституту математики НАН України, (математика, інформатика).

43. Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. (Держкомгідромет) (геофізика).

44. Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (механіка, математичне моделювання та обчислювальні методи).

45. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи).

46. Проблеми Чорнобиля. (Міжгалузевий науково-технічний центр 'Укриття' НАН України).

47. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони).

48. Проблемы программирования. (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика).

49. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України), (фізика).

50. Радиофизика и электроника. (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика).

51. Радіотехніка. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика).

52. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика).

53. Суbеrnеtісs аnd соmputing technology. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України) (інформатика).

54. Теоретическая и прикладная механика. (Донецький державний університет) (математика, механіка).

55. Теория оптимальных решений. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика).

56. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем).

57. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (математика, фізика)

58. Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика).

59. Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика).

60. Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика).

61. Физика аэродисперсных систем. (Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова) (фізика).

62. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика).

63. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

64. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. (Інститут фізики напівпровідників НАН України) (фізика).

65. Фізичний збірник. (Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, м. Львів) (фізика).

66. Фотоэлектроника. (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова) (фізика).

67. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України) (фізика).

68. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика).

69. Ядерная и радиационная безопасность. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика).

ЖУРНАЛИ

1. Journal of Nonlinear Mathematical Physics. (Інститут математики НАН України) (фізика, математика).

2. Odessa Astronomical Pablikations. (Одеський державний університет).

3. Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичної оптики Міносвіти і науки україни) (фізика).

4. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика, механіка).

5. Алгебра та дискретна математика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шеченка МОН України), (алгебра та теорія чисел, математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика).

6. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (інформатика).

7. Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини, МОН України), (астрономія).

8. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика (інформатика).

9. Вісник Східноукраїнського національного університету (фізика).

10. Вісник Тернопільського державного технічного університету (математичне моделювання та обчислювальні методи).

11. Вопросы атомной науки и техники. (Харківський фізико-технічний інститут НАН України) (фізика).

12. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), (геофізика).

13. Геофизический журнал. (Інститут геофізики НАН України) (геофізика).

14. Доповіді НАН України.

15. Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський університет імені Тараса Шевченка, мале підприємство 'ТВ і МС'), (математика, інформатика).

16. Журнал фізичних досліджень (Львівський національний університет імені Івана Франка, Західноукраїнське фізичне товариство), (астрономія).

17. Журнал фізичних досліджень. (Львівський національний університет імені Івана Франка) (фізика).

18. Известия вузов. Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України 'КПІ') (радіофізика).

19. Известия Крымской Астрофизической Обсерватории (астрономія).

20. Інформаційні технології і системи. (Інститут інформаційної інфраструктури, м. Львів) (інформатика).

21. Кибернетика и системный анализ. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

22. Кинематика и физика небесных тел. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).

23. Космічна наука і технологія. (НАН України, Національне космічне агентство України) (астрономія, геофізика).

24. Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика).

25. Математические машины и системы. (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

26. Математичні методи та фізико-механічні поля. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (математика, механіка, інформатика).

27. Математичні студії. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) (математика).

28. Машинознавство ( Державний університет 'Львівська політехніка', Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, ТзОВ 'Кінпатрі ЛТД') (механіка деформівного твердого тіла).

29. Меthods of Functional Analysis and Topology. (Інститут математики НАН України) (математика).

30. Металофізика та новітні технології. (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України) (фізика).

31. Морской гидрофизический журнал. (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика, гідромеханіка).

32. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика (алгебра та теорія чисел).

33. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (алгебра та теорія чисел, інформатика).

34. Наукові вісті Національного технічного університету України 'КПІ' (інформатика і кібернетика).

35. Наукові вісті Національного університету України 'КПІ', (механіка).

36. Наукові вісті Національного університету України 'КПІ', (фізика).

37. Нелінійні коливання (Інститут математики НАН України) (математика, механіка).

38. Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), (фізика).

39. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), (фізика).

40. Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України) (механіка, геофізика).

41. Прикладная механика. (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України) (механіка).

42. Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України), (механіка, інформатика).

43. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України).

44. Проблемы управления и информатики. (Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

45. Радиофизика и радиоастрономия. (Радіоастрономічний інститут НАН України) (астрономія, радіофізика)

46. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

47. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Заопрізький національний технічний університет МОН України), (радіофізика).

48. Радіофізика і радіоастрономія (НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу), (фізика приладів).

49. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ 'КПІ').

50. Таврійський вісник інформатики і математики (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національниї університет імені В.І. Вернадського МОН України), (інформатика).

51. Теоретична і експериментальна хімія. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України) (фізика).

52. Теория случайных процессов. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика).

53. Теорія ймовірностей та математична статистика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) (математика).

54. Термоелектрика. (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика).

55. Техническая механика ( Іститут технічної механіки НАН України і НКА України) (механіка).

56. Український антарктичний журнал (Державне науково-виробниче підприємсто «Український антарктичний центр»), (геофізика).

57. Український математичний вісник (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка), (математика, теоретична механіка).

58. Український математичний журнал. (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика).

59. Український фізичний журнал. (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика).

60. Успехи физики металлов (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), (фізика).

61. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского (математика, фізика).

62. Физика и техника высоких давлений. (Донецький фізико-технічний інститут НАН України) (фізика).

63. Физика низких температур. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (фізика).

64. Фізика живого. (Науково-дослідний центр квантової медицини 'Відгук') (біофізика).

65. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), (фізика).

66. Фізика конденсованих систем. (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика).

67. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (механіка).

68. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України) (фізика).

69. Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту НАН Укркаїни), (теоретичні основи інформатики та кібернетики).

ХІМІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Агдезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України).

2. Вісник Державного університету “Львівська політехніка“.

3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Хімія”.

4. Вісник Донецького університету.

5. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія “Хімія”.

6. Вісник Львівського державного університету ім. Івана Франка.

7. Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія.

8. Вісник Харківського державного університету.

9. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

10. Катализ и нефтехимия (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії).

11. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія “Неорганічна хімія”.

12. Науковий вісник Ужгородського державного університету.

13. Наукові записки. Серія “Хімія”. (Тернопільський державний педагогічний університет).

14. Наукові праці Донецького національонго технічного університету. Серія: хімія і хімічна технологія.

15. Научные труды. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії).

16. Праці Наукового товариства ім.Тараса Шевченка. (м. Львів).

17. Труды Одесского политехнического университета.

18. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

19. Фізіологічно активні речовини. (Інститут органічної хімії НАН України).

20. Хімія, технологія речовин та їх застосування. (Державний університет 'Львівська політехніка').

21. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України).

2. Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет).

3. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України).

4. Доповіді НАН України.

5. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інституту органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет).

6. Композиционные и полимерные материалы. (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України).

7. Наукові вісті Національного технічного університету України 'КПІ'.

8. Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України).

9. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України).

10. Сверхтвёрдые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України).

11. Теоретическая и экспериментальная химия. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В. Писаржевського НАН України).

12. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України).

13. Украинский химический журнал. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І. Вернадського НАН України).

14. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского .

15. Фармацевтичний журнал.

16. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).

17. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

18. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України).

19. Хімічна промисловість України (АТ 'ВНДІХІМПРОЕКТ', Мінпромполітики України, Українське хімічне товариство).

20. Хімія і технологія води.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).

2. Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН).

3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

4. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).

5. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

6. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН).

7. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

8. Вісник Державної агроекологічної академії України.

9. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”.

10. Вісник Донецького державного університету.

11. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки.

12. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”.

13. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”.

14. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Проблеми регуляції фізіологічних функцій”.

15. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”.

16. Вісник Львівського університету. Серія біологічна.

17. Вісник Одеського державного університету.

18. Вісник Харківського державного університету.

19. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України).

20. Гигиена населённых мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України).

21. Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України).

22. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.

23. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки.

24. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки.

25. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

26. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.

27. Науковий вісник Національного аграрного університету.

28. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.

29. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія.

30. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України.

31. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет 'Києво-Могилянська академія').

32. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія.

33. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет).

34. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів).

35. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

36. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

37. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).

38. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).

39. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського).

40. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України).

41. Труды Никитского ботанического сада.

42. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

43. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України).

44. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут............).

45. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).

ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут).

3. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарськоїї мікробіології УААН).

4. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація).

5. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).

6. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).

7. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

8. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН).

9. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.

10. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.

11. Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

12. Вісник аграрної науки.

13. Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет).

14. Вісник Державного агроекологічного університету.

15. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

16. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України).

17. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).

18. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.

19. Вісті Біосферного заповідника 'Асканія Нова'.

20. Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України).

21. Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ 'Агенство 'Телепресінформ').

22. Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія).

23. Доповіді НАН України.

24. Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України).

25. Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ 'Агенство 'Телепресінформ').

26. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

27. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

28. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України).

29. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

30. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

31. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України).

32. Известия Харьковского энтомологического общества.

33. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

34. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України).

35. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

36. Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).

37. Космічна наука і технологія. (НКА України).

38. Лікарська справа (МОЗ України, видавництво 'Здоров'я').

39. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

40. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).

41. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

42. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України).

43. Науковий вісник Волинського державного університету ім.Л.Українки.

44. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія.

45. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

46. Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

47. Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний університет).

48. Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України).

49. Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України).

50. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна).

51. Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України).

52. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).

53. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).

54. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології).

55. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського).

56. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

57. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).

58. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

59. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).

60. Ученые записки Симферопольского государственного университета

61. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского .

62. Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).

63. Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України).

64. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

65. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

66. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

67. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

68. Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України).

69. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України).

70. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні проблеми геології, географії та екології. (Видавництво 'Навчальна книга').

2. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Геологія і географія”.

3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Геологія”.

4. Вісник Львівського державного університету. Серія “Геологія”.

5. Вісник Одеського державного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.

6. Вісник Харківського державного університету.

7. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

8. Геолого-мінералогічний вісник (Криворізький технічний університет Міносвіти і науки України).

9. Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

10. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.

11. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України.

12. Збірник наукових праць Національної гірничої академії України.

13. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувальноого інституту.

14. Мінералогічний збірник. (Львівський національний університет ім.Івана Франка).

15. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна.

16. Палеонтологічний збірник (Львівський національний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).

17. Питання розвитку газової промисловості. (Укр НДІГаз, м. Харків).

18. Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

19. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів).

20. Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ «КАРБОН-ЛТД»).

21. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони відчуження).

22. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу Міносвіти України).

23. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика).

ЖУРНАЛИ

1. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).

2. Геологический журнал. (Інститут геологічних наук НАН України).

3. Геотехнічна механіка. (Інститут геотехнічної механіки НАН України).

4. Геофизический журнал. (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України).

5. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

6. Доповіді НАН України.

7. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут геологічних наук НАН України, Товариство 'Знання' України).

8. Коштовне та декоративне каміння. (Гемологічний центр Міністерства фінансів України).

9. Минералогический журнал. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

10. Мінеральні ресурси України. (Держкомгеології України).

11. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

12. Науковий вісник Національної гірничої академії України.

13. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

14. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України).

15. Тектоніка і стратиграфія. (Інститут геологічних наук НАН України).

16. Уголь Украины. (Міністерство вугільної промисловості України).

17. Український антарктичний журнал (Державне науково-виробниче підприємсто «Український антарктичний центр»).

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Авіаційно-космічна техніка і технологія. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).

2. Адгезия расплавов и пайка материалов. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

3. Автоматизация судовых технических средств. (Одеська державна морська академія).

4. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. (Державний університет “Львівська політехніка“).

5. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

6. Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України).

7. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти України).

8. Автомобільний транспорт. (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет).

9. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. (Український транспортний університет).

10. Аграрний вісник Причорномор’я.

11. Адаптивні системи автоматичного управління. (Національний технічний університет України “КПІ“).

12. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

13. Артиллерийское и стрелковое вооружение (Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України).

14. Безпека дорожнього руху. (Міністерство внутрішніх справ України).

15. Будівельні конструкції. (Державний НДІ будівельних конструкцій, м. Київ).

16. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка ( Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів, Державний НДІ санітарної техніки і обладнання будівель і споруд).

17. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

18. Вестник Харьковского государственного политехнического университета.

19. Взрывозащищённое электрооборудование (Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухозахищеного і рудничного електрообладнання з дослідно-експерементальним виробництвом).

20. Вимірювальна техніка та метрологія. (Державний університет “Львівська політехніка“).

21. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина “Магарач“).

22. Високі технології в машинобудуванні. (Харківський державний політехнічний університет).

23. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів).

24. Вісник аграрної науки Причорномор’я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).

25. Вісник Державного агроекологічного університету.

26. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка' Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування.

27. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Електроніка.

28. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки.

29. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Радіоелектроніка та телекомунікації.

30. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.

31. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія 'Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології'.

32. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія 'Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика'.

33. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”.

34. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Електроенергетичні та електромеханічні системи”.

35. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Комп’ютерні системи та мережі”.

36. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”.

37. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”.

38. Вісник Державного університету “Львівська політехніка“. Серія “Інформаційні системи та мережі“.

39. Вісник Державної агроекологічної академії України.

40. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

41. Вісник Дніпропетровського університету 'Ракетно-космічна техніка'.

42. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка.

43. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

44. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Технічні науки.

45. Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації.

46. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки.

47. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика.

48. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Математика, механіка”.

49. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки.

50. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.

51. Вісник Криворізького технічного університету.

52. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Агроінженерні дослідження.

53. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво.

54. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: товарознавча.

55. Вісник Національного технічного університету 'КПІ'. Серія: Приладобудування.

56. Вісник Національного технічного університету 'ХПІ'.

57. Вісник Національного технічного університету України 'КПІ'. Серія: 'Гірництво'.

58. Вісник Національного технічного університету України 'КПІ'. Серія: Інформатика, управління та обчислювальна техніка.

59. Вісник Національного університету 'Львівська політехніка'. Серія: Теорія і практика будівництва.

60. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

61. Вісник Одеського державного морського університету.

62. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Міносвіти і науки України.

63. Вісник Приазовського державного технічного університету.

64. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

65. Вісник Рівненського державного технічного університету.

66. Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: “Автоматизація процесів та управління“.

67. Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія: “механіка, енергетика, екологія“.

68. Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія. “Інформатика, електроніка, зв’язок».

69. Вісник Транспортної Академії Україні та Українського транспортного університету.

70. Вісник Українського транспортного університету.

71. Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету.

72. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України.

73. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Тракторна енергетика.

74. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожного університету.

75. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: 'Технічні науки'.

76. Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту).

77. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського).

78. геологічна.

79. Геометричне та комп'ютерне моделювавння (Харківський державний університет харчування і торгівлі, Українська асоціація з прикладної геометрії).

80. Геотехническая механика (Інститут геотехнічної механіки НАН України).

81. Гідравліка і гідротехніка. (Український транспортний університет).

82. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).

83. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. (Рівненський державний технічний університет Міносвіти і науки України).

84. Гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України).

85. Гірнича електромеханіка та автоматика. (Національна гірнича академія України).

86. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини. (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).

87. Горноспасательное дело (НДІ гірничорятувальної справи Мінпаливенеого України, НВО 'Респіратор').

88. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський державний торговельно-економічний університет).

89. Двигуни внутрішнього згоряння. (Харківський державний політехнічний університет).

90. Динаміка і міцність машин. (Харківський державний політехнічний університет).

91. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

92. Екологія (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України), (екологічна безпека).

93. Екологія і природокористування (Інститут проблем природокористування та екології НАН України).

94. Екологія і ресурси (Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України).

95. Екологія і ресурси (Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів Ради національної безпеки і оборони України).

96. Електромашинобудування та електрообладнання. (Одеський державний політехнічний університет).

97. Електроніка та зв’язок. (Національний технічний університет України 'КПІ' та Київський військовий інститут управління та зв’язку).

98. Захист інформації. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

99. Захист металургійних машин від поломок. (Приазовський державний технічний університет).

100.Защитные покрытия на металлах. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

101.Збагачення корисних копалин. (Національна гірнича академія).

102.Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Серія Г: Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

100. Збірник 'Вестник НТУУ 'КПИ', серія 'Машиностроение'.

101. Збірник наукових праць 'Пожежна безпека' (Український НДІ пожежної безпеки МВС України, Львівський інститут пожежної безпеки МВС України).

102. Збірник наукових праць ВАТ 'Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд – Механобрчормет', м. Кривий Ріг.

103. Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного”.

104. Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного».

105. Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: будівництво.

106. Збірник наукових праць Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. Серія: транспорт.

107. Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інституту, м. Алчевськ.

108. Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.

109. Збірник наукових праць Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

110. Збірник наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. Серія: Матеріалознавство.

111. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.

112. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.

113. Збірник наукових праць Київського військового інституту управління і зв'язку Міноборони України.

114. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.

115. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: транспортні системи і технології.

116. Збірник наукових праць КІ ВПС (Київський інститут військово-повітряних сил).

117. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету.

118. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: Технічні науки.

119. Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту.

120. Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил.

121. Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту, м. Кривий Ріг.

122. Збірник наукових праць Національної академії оборони України.

123. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького.

124. Збірник наукових праць Національної гірничої академії.

125. Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ МО України.

126. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України.

127. Збірник наукових праць Полтавського державного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. Серія “Галузеве машинобудування, будівництво”.

128. Збірник наукових праць Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості.

129. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.

130. Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова, м. Миколаїв.

131. Збірник наукових праць Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва, м. Київ.

132. Збірник наукових праць Української державної академії зв’язку, м. Одеса.

133. Збірник наукових праць УкрНДІвогнетривів.

134. Збірник наукових праць Харківського військового університету.

135. Збірник наукових праць Харківського інституту військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба МО України.

136. Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту.

137. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

138. Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил України.

139. Інженерна геодезія (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

140. Квалілогія книги (Українська академія друкарства Міносвіти і науки України).

141. Кібернетика і обчислювальна техніка (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України).

142. Коммунальное хозяйство городов. (Харківська державна академія міського господарства).

143. Комп’ютерні технології друкарства. (Українська академія друкарства, м. Львів).

144. Комп'ютерні засоби, мережі та системи (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України).

145. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин (Кіровоградський державний технічний університет).

146. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. (Український державний лісотехнічний університет).

147. Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту. Серія “Транспорт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

148. Математичне моделювання. (Дніпродзержинський державний технічний університет).

149. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).

150. Металлургическая теплотехника (Державна металургійна академія України).

151. Металлургия (Донецький державний технічний університет).

152. Металургія. (Запорізька державна інженерна академія).

153. Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла (Дніпропетровський державний університет Міносвіти і науки України).

154. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет Міносвіти і науки України).

155. Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий (Керченський морський технологічний інститтут Мінагрополітики України).

156. Механізація сільськогосподарського виробництва. (Кримський державний аграрний університет, м. Сімферополь).

157. Механізація сільськогосподарського виробництва. (Національний аграрний університет).

158. Механізація та електрифікація сільського господарства (УААН, ННЦ 'Інститут механізації та електрифікації сільського господарства').

159. Механіка гідроскопічних систем (Національний технічний університет 'КПІ' Міносвіти і науки України).

160. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

161. Містобудування та територіальне планування (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

162. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки).

163. Моделювання та інформаційні технології. (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Київ).

164. Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України).

165. Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія “Транспорт”. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

166. Надійність і довговічність машин і споруд (НАН України, Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Асоціація «Надійність машин і споруд»).

167. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. (Донбаська державна машинобудівна академія).

168. Науковий вісник будівництва. (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).

169. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.

170. Науковий вісник Національного аграрного університету.

171. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.

172. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка.

173. Наукові записки (Українська академія друкарства Міносвіти України).

174. Наукові нотатки. (Луцький державний технічний університет).

175. Наукові праці академії (Державна льотна академія України МО України) .

176. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка.

177. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна.

178. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-

179. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем.

180. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”.

181. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”.

182. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”.

183. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”.

184. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем”.

185. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-електромеханічна”.

186. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-геологічна”.

187. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Металургія”.

188. Наукові праці Донецького національонго технічного університету. Серія: машинобудувавання і машинознаство.

189. Наукові праці Донецького національонго технічного університету. Серія: хімія і хімічна технологія.

190. Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій.

191. Наукові праці Українського державного університету харчових технологій.

192. Наукові праці. Серія: техногенна безпека (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), (екологічна безпека).

193. Науково-технічний збірник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.

194. Обладнання та технології харчових виробництв. (Донецький державний університет економіки і торгівлі).

195. Обробка дисперсних матеріалів та середовищ (Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, НПВО 'Вотум', Українське хімічне товариство).

196. Опір матеріалів і теорія споруд. (Київський національний університет будівництва і архітектури).

197. Оптимизация производственных процессов. (Севастопольський державний технічний університет).

198. Основи і фундаменти (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

199. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).

200. Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Український державний НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості).

201. Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр Міжнародної інженерної академії).

202. Питання електрифікації сільського господарства. (Харківський державний технічний університет сільського господарства).

203. Питання розвитку газової промисловості України ('УКРГАЗПРОМ', УКРНДІГАЗ).

204. Повышение надёжности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства).

205. Поліграфія і видавнича справа. (Українська академія друкарства, м. Львів).

206. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения (Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України).

207. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні (Національний технічний університет України 'КПІ', Міносвіти і науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ).

208. Праці Донецького державного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика.

209. Праці Інституту електродинаміки НАН України.

210. Праці Таврійської державної агротехнічної академії.

211. Праці Українського інституту скла.

212. Прикладна геометрія та інженерна графіка (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України).

213. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

214. Проблеми гірського тиску (Донецький національний технічний університет).

215. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ 'НДІ гірничої механіки ім. М.М. Федорова' Мінпаливенерго України).

216. Проблеми загальної енергетики (Інститут загальної енергетики НАН України).

217. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. (Дніпропетровський державний університет).

218. Проблеми охорони праці в Україні. (Національний НДІ охорони праці, м. Київ).

219. Проблеми створення нових машин і технологій. (Кременчуцький державний політехнічний інститут).

220. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр 'Укриття' НАН України).

221. Проблеми Чорнобильської зони відчуження.

222. Проблемии гірського тиску (Донецький державний технічний університет Міносвіти України).

223. Проблемы бионики (Харківський держ. технічний університет радіоелектроніки).

224. Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський національний університет МОН україни).

225. Проблемы информатизации и управления. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

226. Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування НАН України)

227. Проблемы пожарной безопасности (Харківський інститут пожежної безпеки МВС України).

228. Проблемы системного подхода в экономике. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

229. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. (Харківська державна академія технології та організації харчування).

230. Прогресивні технології та системи машинобудування (Донецький національний технічний університет).

231. Прогресивні технології та системи машинобудування. (Донецький державний технічний університет).

232. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація «Автобус» Мінпромполітики України).

233. Радиотехника. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

234. Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний університет).

235. Резание и инструмент в технологических системах. (Харківський державний політехнічний університет).

236. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський національний терговельно-економічний університет МОН України).

237. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).

238. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Рівненський державний технічний університет Міносвіти України).

239. Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний університет).

240. Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидротехническом строительстве. (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).

241. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

242. Сборник трудов НИОХИМ. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України).

243. Системи обробки інформації. (Харківський військовий університет).

244. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки. (Дніпропетровський державний університет).

245. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. (Український транспортний університет).

246. Системні технології. (Державна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ).

247. Системы контроля окружающей среды (Морський гідрофізичний інститут НАН України).

248. Сільськогосподарські машини. (Луцький державний технічний університет).

249. Современные проблемы строительства (Донецький ПромбудНДІпроект Українська державна будівельна корпорація 'Укрбуд').

250. Современные строительные конструкции из металла и древесины (ОДАБА).

251. Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах. (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості).

252. Строительное производство. (НДІ будівельного виробництва, м. Київ).

253. Строительство и техногенная безопасность (Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Міносвіти і науки України).

254. Строительство, материаловедение, машиностроение. (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури).

255. Судноводіння (Одеська державноа морська академія).

256. Судовые энергетические установки. (Одеська державна морська академія).

257. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва (Державний університет 'Львівська політехніка', Укргеодезкартографія, Західне геодезичне товариство та інші).

258. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).

259. Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міносвіти України).

260. Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний торгівельно-економічний університет).

261. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс 'Херсонський агроуніверситет', УААН, Мінагропромкомплексу України).

262. Теоретична електротехніка. (Львівський державний університет ім. Івана Франка).

263. Теоретичні основи будівництва. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

264. Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення. (Одеська державна морська академія).

265. Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури. (Науково-дослідний інститут 'Шторм' Мінпромполітики України).

266. Техническая механика (Інститут технічної механіки НАН України).

267. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. (Український НДІ випробування та прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва).

268. Технічна естетика і дизайн (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).

269. Технологія і техніка друкарства (НТУУ «КПІ» МОН України).

270. Тракторная энергетика в растениеводстве. (Харківський державний технічний університет сільського господарства).

271. Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины.

272. Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: Физико-химические основы технологии порошковых материалов.

273. Труды Одесского государственного политехнического университета.

274. Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. (Донбаська державна машинобудівна академія).

275. Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України).

276. Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки України).

277. Физико-технические проблемы горного производства (ДонФТІ).

278. Физико-технические проблемы горного производства (Інститут фізики гірничих процесів НАН України).

279. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України).

280. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. (Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України).

281. Харчова промисловість. (Український державний університет харчових технологій).

282. Холодильна техніка і технологія (Одеська державна академія холоду)

283. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України).

284. ????Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия.

ЖУРНАЛИ

1. Functiоnal materials (Інститут монокристалів НАН України).

2. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України).

3. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України).

4. Автоматизація виробничих процесів. (Київський інститут автоматики Мінпромполітики України).

5. Автоматическая сварка. (Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України).

6. Автошляховик України. (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут).

7. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

8. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України).

9. Арсенал ХХІ века (м. Київ).

10. Будівельні матеріали та вироби ('НДІБМВ', 'УКРБУДМАТЕРІАЛИ', 'Київміськбудматеріали').

11. Будівництво України (м. Київ).

12. Вестник Херсонского государственного технического университета.

13. Вибрации в технике и технологиях. (Вінницький державний сільськогосподарський інститут).

14. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).

15. Вісник аграрної науки (Українська академія аграрних наук).

16. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).

17. Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки.

18. Вісник Вінницького політехнічного інституту.

19. Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, Українське товариство геодезії аерокосмічних зйомок і картографії).

20. Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ “Мотор Січ”, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХПІ” МОН України).

21. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій .

22. Вісник Державної академії легкої промисловості України.

23. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки.

24. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки.

25. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: технічні науки.

26. Вісник інженерної академії України (Кіровоградський державний технічний університет МОН України, Інженерна академія України, Університет внутрішніх справ МВС України).

27. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

28. Вісник Книжкової палати.

29. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків. Серія: Технічні науки.

30. Вісник науки і техніки (Національний технічний університет “ХПІ” МОН України, Харківський Будинок науки і техніки).

31. Вісник Національного авіаційного універистету.

32. Вісник Національного транспортного університету та Транспортної академії України.

33. Вісник Сумського державного аграрного університету.

34. Вісник Сумського державного університету.

35. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: будівництво.

36. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів.

37. Вісник Східноукраїнського державного університету.

38. Вісник Тернопільського державного технічного університету.

39. Вісник Технологічного університету Поділля.

40. Вісник Черкаського державного технологічного університету.

41. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту.

42. Вісті Донецького гірничого інституту (Донецький національний технічний університет).

43. Водне господарство України (Державний комітет України по водному господарству, Український інститут підвищення кваліфікації працівників водного господарства та охорони природи).

44. Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет, м.Дніпропетровськ).

45. Геоінформатика (НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).

46. Доповіді НАН України.

47. Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку, Держкомітет інформаційної політики України, ЗАТ 'Видавництво 'Бліц-Інформ').

48. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство “Знання”, НАН України, МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України), (екологічна безпека).

49. Електрифікація та автоматизація сільського господарства (Національний аграрний університет, ВАТ “Київсільелектро”).

50. Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний університет 'ХПІ').

51. Електротехніка та електроенергетика (Запорізький державний технічний університет).

52. Енергетика: економіка, технології, екологія (Національний технічний університет 'КПІ' Міносвіти і науки України).

53. Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

54. Залізничний транспорт України. (Державна адміністрація залізничного транспорту України).

55. Захист інформації (Національний авіаційний університет).

56. Зв’язок. (Держкомітет зв’язку України).

57. Зерно і хліб (м. Київ).

58. Зернові продукти і комбікорми (Одеська державна академія харчових технологій).

59. Известия высших учебных заведений. Серия “Радиоэлектроника”. (Національний технічний університет України 'КПІ').

60. Известия Донецкого горного института (Донецький державний технічний університет).

61. Інтегровані технології та енергозбереження. (Харківський державний політехнічний університет).

62. Інформаційні технології і системи. (Державний НДІ інформаційної інфраструктури).

63. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Харківська державна академія залізничного транспорту).

64. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім.В.М. Глуш- кова НАН України).

65. Комп'ютинг (Тернопільська академія народного господарства МОН України).

66. Космічна наука і технологія. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).

67. Магарач. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина 'Магарач').

68. Математичні машини і системи. (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

69. Математичні методи і фізико-механічні поля. (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, м. Львів).

70. Машинобудування України. (Міністерство промислової політики України).

71. Машинознавство (Державний університет 'Львівська політехніка').

72. Металеві конструкції. (Донбаська державна академія будівництва і архітектури).

73. Металл и литье Украины. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ).

74. Металлофизика і новейшие технологии (Інститут металофізики ім. Г.В. Кордюмова НАН України).

75. Металлургическая и горнорудная промышленность (Державна металургійна академія України).

76. Металознавство та обробка металів. (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ).

77. Металознавство та термічна обробка металів. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

78. Метематичне моделювання (Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України).

79. Методи та прилади контролю якості. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

80. Механіка та машинобудування. (Харківський державний політехнічний університет).

81. Мінеральні ресурси України (УкрДГРІ Міністерства екології та природних ресурсів України).

82. Молочна промисловість (Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Науково-виробнича організація 'Лактол').

83. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

84. Науковий вісник Національної гірничої академії України.

85. Науковий вісник Українського НДІ пожежної безпеки МВС України.

86. Наукові вісті. (Національний технічний університет України 'КПІ').

87. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: електроніка та системи управління.

88. Наукові праці Національного університету харчових технологій.

89. Науково-технічна інформація (м.Київ).

90. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

91. Новини енергетики. (Всеукраїнський енергетичний комітет Всесвітньої енергетичної ради).

92. Новини науки Придніпров'я. Серія: Інженерні дисципліни (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровська державна медична академія, Рекламно-видавниче агентство 'Дніпро-Вал').

93. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. (Запорізький державний технічній університет).

94. Нові технології в будівництві (НДІ будівельного виробництва Держбуду України, Академія будівництва України)

95. Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій.

96. Оптико-електронні інформаційно-електричні технології (Вінницький державний технічний університет МОН України).

97. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інституту фізики напівпроводників НАН України).

98. Питання атомної науки і техніки (ННЦ 'Харківський фізико- технічний інститут).

99. Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний політехнічний університет).

100. Порошковая металлургия. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України).

101. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

102. Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України).

103. Прикладна механіка (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України).

104. Прикладная радиоэлектроника (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, Академія наук прикладної радіоелектроніки).

105. Проблеми екології (Донецький національний технічний університет).

106. Проблеми легкої та текстильної промисловості України. (Херсонський державний технічний університет).

107. Проблеми техніки (Одеський державний морський університет, Технологічний університет Поділля).

108. Проблеми трибології. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).

109. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.

110. Проблемы машиностроения. (Інститут проблем машинобудування, м. Харків).

111. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ)

112. Проблемы прочности. (Інститут проблем міцності НАН України, м. Київ).

113. Проблемы специальной электрометаллургии. (Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України).

114. Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України)

115. Проблемы экологии. (Донецький державний технічний університет).

116. Промислова гідравліка і пневматика (Вінницький державний аграрний університет, Асоціація спеціалістів промислової гідравлки і пневматики).

117. Промышленная теплотехника. (Інститут технічної теплофізики НАН України).

118. Процеси лиття. (Фізико-технологічний інституту металів і сплавів НАН України, м. Київ).

119. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут).

120. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

121. Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України 'КПІ').

122. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. (Запорізький державний технічний університет).

123. Радіоелектронні і комп'ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” МОН України).

124. Реєстрація, зберігання і обробка даних. (Інститут проблем реєстрації інформації).

125. Рибне господарство України (м. Керч).

126. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

127. Сверхтвердые материалы. (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України).

128. Світлотехніка та електроенергетика (Харківська державна академія сільського господарства МОН України).

129. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ 'КПІ').

130. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет, Транспортна академія України).

131. Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Міжнародна асоціація “Зварювання”).

132. Судоходство (Одеський національний морський університет, “Судоходство”).

133. Східно-Європейський журнал передових технологій (Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України, Технологічний центр).

134. Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 'Праці УНДІРТ' (Український НДІ радіо і телебачення, м. Одеса).

135. Теорія і практика металургії. (Державна металургійна академія).

136. Термоелектрика (НАН України, Інституту термоелектрики НАН і МОН України, ТОВ “Алтек”).

137. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

138. Техніка АПК ( м.Київ).

139. Техніка будівництва. (Київський національний університет будівництва і архітектури).

140. Технічна електродинаміка. (Інститут електродинаміки НАН України).

141. Технічна механіка. (Інститут технічної механіки НАН України).

142. Технологические системы (м. Київ).

143. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Мінпромполітики України).

144. Технология приборостроения. (Технологічний інститут приладобудування, м. Харків).

145. Углехимический журнал. (Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут, м. Харків).

146. Уголь Украины.

147. Український журнал медичної техніки і технології (Український інженерний центр медичної техніки та промислових технологій).

148. Український метрологічний журнал. (Державне НВО 'Метрологія', м. Харків).

149. Упаковка (Український державний університет харчових технологій, ЗАТ 'Інститут 'ВНДІХІМПроект', ТОВ 'Інформаційно-аналітичний центр 'Упаковка').

150. Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем).

151. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України).

152. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).

153. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України).

154. Фізична інженерія поверхні (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України).

155. Харчова і переробна промисловість (м. Київ).

156. Харчова промисловість (Національний університет харчових технологій)

157. Хімічна промисловість України. (Міністерство промислової політики України).

158. Хімія і технологія води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України).

159. Хранение и переработка зерна (ТОВ ІА “АПК-ЗЕРНО”).

160. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр 'Цукор України').

161. Штучний інтелект. (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Донецьк).

162. Экотехнологии и ресурсосбережение. (Інститут газу НАН України).

163. Электронное моделирование. (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України).

164. Энергетика и электрификация. (Міністерство енергетики України).

165. Ядерна та радіаційна безпека. (Одеський державний політехнічний університет).

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут).

2. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).

3. Агрохімія і ґрунтознавство. (Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН).

4. Бюлетень Інституту зернового господарства.

5. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина 'Магарач').

6. Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Таїрова УААН).

7. Вівчарство. (Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 'Асканія-Нова').

8. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (агрономія).

9. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

10. Вісник Державного агроекологічного університету.

11. Вісник Державної агроекологічної академії України.

12. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.

13. Вісник Львівського державного аграрного університету.

14. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

15. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.

16. Вісник Рівненського державного технічного університету.

17. Вісник Сумського державного аграрного університету.

18. Вісник Харківського державного аграрного університету.

19. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва (агрономія).

20. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України. (Інститут зернового господарства УААН).

21. Захист і карантин рослин. (Інститут захисту рослин УААН).

22. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету.

23. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту.

24. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН.

25. Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур УААН.

26. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН.

27. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки.

28. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України.

29. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН.

30. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.

31. Землеробство. (Інститут землеробства УААН).

32. Зрошувальне землеробство (Інститут землеробства південного регіону УААН).

33. Картоплярство. (Інститут картоплярства УААН).

34. Лісівництво і агролісомеліорація. (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

35. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. (Український державний лісотехнічний університет).

36. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).

37. Молочне і м’ясне скотарство. (Інститут тваринництва УААН).

38. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.

39. Науковий вісник Національного аграрного університету.

40. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.

41. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН.

42. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН.

43. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла.

44. Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Серия: сельскохозяйственные науки.

45. Овочівництво і баштанництво. (Інститут овочівництва і баштанництва УААН).

46. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (УААН, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН).

47. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник. (м. Львів).

48. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. (Харківський зооветеринарний інститут).

49. Птахівництво. (Інститут птахівництва УААН).

50. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).

51. Розведення і генетика тварин. (Інститут розведення і генетики тварин УААН).

52. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).

53. Свинарство. (Інститут свинарства УААН).

54. Селекція і насінництво. (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН).

55. Таврійський науковий вісник. (Херсонський державний аграрний університет).

56. Шовківництво. (Інститут шовківництва УААН).

ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. Агроекологічний журнал (Інститут акроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН).

3. Біологія тварин (Інтитут землеробства і біології тварин УААН).

4. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.

5. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).

6. Вісник аграрної науки Причорномор’я (Миколаївська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики України).

7. Вісник аграрної науки. (УААН).

8. Вісник Полтавської державної аграрної академії.

9. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: агрономія і біологія.

10. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: тваринництво.

11. Водне господарство України (м.Київ).

12. Доповіді НАН України (Президія НАН України).

13. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН).

14. Корми і кормовиробництво (Інститут кормів УААН).

15. 'Магарач'. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина 'Магарач' УААН).

16. Мікробіологічний журнал (НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет).

17. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія, (агрономія).

18. Наукові праці. Серія: Екологія (Миколаївська філія Національного університету 'Києво-Могилянська Академія'), (агрономія).

19. Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин УААН).

20. Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. Серія: землеробство і рослинництво.

21. Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. 3. Гжицького).

22. Тваринництво України. (Мінагрополітики України).

23. Український ботанічний журнал. (Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).

24. Физиология и биохимия культурных растений (Інституту фізіології рослин і генетики НАН України).

25. Цитологія і генетика (НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України).

26. Цукрові буряки. (Інститут цукрових буряків УААН).

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Carpatica - Карпатика (Ужгородський державний університет, НДІ карпатознавства).

2. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. (Рівненський державний гуманітарний університет).

3. Актуальні проблеми державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України).

4. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

5. Археологический альманах (Інститут археології НАН України, Управління культури Донецької облдержадміністрації, Донецький краєзнавчий музей, Донецька обласна організація українського товариства охорони пам'ятників історії і культури, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Краматорський економіко-гуманітарний інститут).

6. Археологічні відкриття в Україні (Інститут археології НАН України).

7. Археологічні дослідження Львівського університету.

8. Археологічні студії (Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича).

9. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (НДІ пам'яткоохоронних досліджень МКМ України).

10. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство (Державний комітет архівів України, Український державний НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв).

11. Боспорские исследования (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

12. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія: Держава та армія.

13. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

14. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”.

15. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія і філософія науки і техніки.

16. Вісник Донецького університету. Серія Б. “Гуманітарні науки”.

17. Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.

18. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія.

19. Вісник Київського інституту 'Слов'янський університет'. Серія: історія.

20. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство.

21. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Історія, теорія культури (книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство).

22. Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія.

23. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Історія”.

24. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”.

25. Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

26. Вісник Львівського університету. Серія історична.

27. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.

28. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки.

29. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Історія”. (м. Івано-Франківськ).

30. Вісник Харківського державного університету. Серія “Історія України”.

31. Вісник Харківського державного університету. Серія “Історія”.

32. Вісник Харківської державної академії культури.

33. Вісник Черкаського університету. Серія “Соціально-гуманітарні науки“.

34. Віськово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті 'Львівська політехніка').

35. Вопросы германской истории. (Дніпропетровський державний університет).

36. Вчені записки Харківського гуманітарного інституту 'Народна українська академія'.

37. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. (Дніпропетровський державний університет).

38. Донецкий археологический сборник.

39. Дослідження з історії техніки (Національний технічний університету України 'КПІ').

40. Дрогобицький краєзнавчий збірник (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України, Дрогобицький осередок Українського товариства імені М. Грушевського, Дрогобицька філія Інституту центрально-східної Європи).

41. Етнічна історія народів Європи. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

42. Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).

43. Журналістика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

44. Записки історичного факультету (Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова).

45. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України.

46. Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Праці Історично-філософської секції.

47. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-XIX століття.

48. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський державний університет імені лесі Українки Міносвіти України).

49. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова історія).

50. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова історія).

51. Збірник наукових праць науково-дослідного центру періодики (Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України).

52. Історико-географічні дослідження в Україні. (Інститут історії України НАН України).

53. Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

54. Історична пам'ять (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, Полтавський регіональний осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Полтавське наукове товариство краєзнавців).

55. Історичні записки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).

56. Історіографічні дослідження в Україні. (Інститут історії України НАН України).

57. Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).

58. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Інститут історії України НАН України).

59. Історія української науки на межі тисячоліть (Дніпропетровський державний університет, Академія наук вищої школи України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка).

60. Кам'яна доба України (Інституту археології НАН України),

61. Лаврський альманах (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).

62. Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти України).

63. Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

64. Матеріали до української етнології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Асоціація етнологів).

65. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

66. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки.(Інститут історії України).

67. Нариси з історії природознавства і техніки (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Українське товариство істориків науки).

68. Науковий вісник Дипломатичної академії України.

69. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

70. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

71. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія.

72. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки.

73. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: історія.

74. Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди Міносвіти України).

75. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

76. Наукові записки КНУКіМ. Культура і мистецтво у сучасному світі. (Київський державний університет культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України).

77. Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури.

78. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія: педагогічні та історичні науки.

79. Наукові записки Національного університету 'Острозька Академія'. Серія: Історичні науки.

80. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія:історія.

81. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України).

82. Наукові зошити історичного факультету. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

83. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (ЗДУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України - Запорізьке відділення).

84. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: історичні науки.

85. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

86. Наукові праці. (Миколаївська філія Національного університету 'Києво-Могилянська Академія').

87. Наукові праці. Серія: Історія (Миколаївська філія НаУКМА).

88. Наукові праці. Серія: історія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА).

89. Нові сторінки історії Донбасу. (Донецький державний університет).

90. Пам’ятки. (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).

91. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

92. Питання історії нового та новітнього часу (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

93. Питання історії України (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

94. Питання культурології (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури та мистецтв України).

95. Південний архів (Херсонський державний педагогічний університет)

96. Проблеми археології Подніпров’я. (Дніпропетровський державний університет).

97. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка Міносвіти України).

98. Проблеми історії та методології історичної науки. (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна).

99. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (НАН України, Інститут історії України НАН України).

100. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. (Інститут історії України НАН України).

101. Проблеми слов’янознавства. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

102. Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).

103. Рукописна та книжкова спадщина України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України).

104. Середньовічна Україна. (Інститут історії України НАН України).

105. Серія: історія та географія.

106. Соціум (Інститут історії України НАН України, Центр соціальної історії).

107. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. (Інститут історії України НАН України).

108. Старожитності степового Причорномор’я і Криму (Запорізький державний університет Міносвіти і науки України, Запорізький обласний краєзнавчий музей).

109. Старожитності. (Харківський історико-археологічний щорічник).

110. Степи Европы в эпоху средневековья. Труды по археологии (Інститут археології НАН України, Донецький державний університет).

111. Сторінки воєнної історії України. (Інститут історії України НАН України).

112. Сторінки історії (Національний технічний університет України 'КПІ').

113. Студії з архівної справи та документознавства. (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).

114. Схід - Захід (Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Харківська державна академія культури, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України).

115. Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського).

116. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. (Інститут історії України НАН України).

117. Україна в центрально-Східній Європі (НАН України, Інститут історії України НАН України).

118. Україна модерна. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

119. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

120. Українська біографістика (Інститут біографічних досліджень, ЦНБ ім. Вернадського).

121. Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

122. Український археографічний щорічник. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України).

123. Український історичний збірник (Інститут історії України НАН України).

124. Харківський історіографічний збірник (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).

125. Харківського державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

126. Херсонесский сборник (Національний заповідник 'Херсонес Таврійський' Мінкультури і мистецтв України, Кримський філіал Інституту археології НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Археологічний літопис Лівобережної України. (м. Полтава).

2. Археологія. (Інститут археології НАН України).

3. Архіви України. (м. Київ).

4. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, колектив журналу 'Бахмутський шлях').

5. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

6. Бібліотечна планета (Національна парламентська бібліотека України).

7. Бібліотечний вісник (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України).

8. Близькосхідний кур'єр (Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України).

9. Борисфен.

10. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю Федьковича, Обласна організація Товариства 'Просвіта' ім. Т.Шевченка, Обласне відділення Українського фонду культури, Комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації).

11. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

12. Вісник Книжкової палати України (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

13. Вісник Східноукраїнського державного університету.

14. Воєнна історія (Український інститут воєнної історії, Інститут історіі України НАН України, Національна академія оборони України).

15. Галичина (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника).

16. Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичнх досліджень).

17. Гуманітарний журнал (Національна гірнича академія України ).

18. Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу “ Діалог. Історія, політика, економіка”).

19. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (м.Київ).

20. Історичний журнал (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, “Вища школа”).

21. Історичні і політологічні дослідження (Донецький державний університет).

22. Київська старовина (Інститут археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Київський інститут 'Слов'янський університет').

23. Крымский архив (Кримський центр гуманітарних досліджень).

24. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр).

25. Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).

26. Людина і політика (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Міжнародний інститут порівняльного аналізу, НГЦЕС “Парадигма нова”, Інститут вищої школи АПН України).

27. Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська академія”).

28. Народознавчі зошити (Інститут народознавства НАН України).

29. Наука та наукознавство (НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Міністерство освіти і науки України).

30. Наука. Релігія. Суспільство (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України).

31. Науковий вісник ВДУ. Серія: Історичні науки (Волинський державний університет ім. Л.Українки Міносвіти України).

32. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія.

33. Наукові записки. Історія (Національний університет 'Києво-Могилянська Академія').

34. Пам'ять століть (м.Київ).

35. Перспективи (Південний державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеський державний політехнічний університет).

36. Політична думка (м. Київ).

37. Сіверянський літопис (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка).

38. Сумська старовина (Сумський державний університет).

39. Схід. (м. Донецьк).

40. Східний світ (Інститут сходознавства НАН України).

41. Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України).

42. Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

43. Український історик. (Журнал міжнародного українського історичного товариства, м. Київ).

44. Український історичний журнал.

45. Український керамологічний журнал (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

46. Український селянин (Інститут історії НАН України, Черкаський держжавний університет ім. Б. Хмельницького).

47. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

48. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского .

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Аграрний вісник Причорномор'я. Серія: економічні науки (Одеський державний сільськогосподарський інститут).

2. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

3. Актуальні проблеми економіки (Дніпропетровский державний університет).

4. Будівельне виробництво (НДІБВ Держбуду України).

5. Вестник СевГТУ. Серия: Экономика и финансы (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти і науки України).

6. Вестник Харьковского политехнического університета. Серія: технічний прогрес.

7. Вісник аграрної науки Причорномор’я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).

8. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

9. Вісник Державного агроекологічного університету.

10. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія “Проблеми економіки та управління”.

11. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія: Логістика.

12. Вісник Державної агроекологічної академії України.

13. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

14. Вісник Донецького університету економіки і права.

15. Вісник Донецького університету. Серія “Економіка і право”.

16. Вісник економіки транспорту і промисловості (Українська державна академія залізничного транспорту).

17. Вісник Київського державного університету технологій і дизайну МОН України.

18. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економічні науки”.

19. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”.

20. Вісник Криворізького технічного університету.

21. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК.

22. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр.

23. Вісник Львівського університету. Серія економічна.

24. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.

25. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна.

26. Вісник Національного транспортного університету та Транспортної Академії України.

27. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

28. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.

29. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.

30. Вісник Приазовського державного технічного університету.

31. Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: економіка.

32. Вісник соціально-економічних досліджень (Одеський державний економічний університет Міносвіти України).

33. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”.

34. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит.

35. Вісник Тернопільської академії народного господарства.

36. Вісник Української академії банківської справи. (м. Суми).

37. Вісник Харківського державного економічного університету.

38. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Серія: економічні науки.

39. Вісник Харківського державного університету. Серія економічна.

40. Вісник ХДАУ. (Харківський державний аграрний університет). Серія 'Економіка АПК і природокористування'.

41. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: економіка.

42. Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту Міносвіти і науки України).

43. Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.

44. Вчені записки. (Київський національний економічний університет).

45. Економіка (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Міносвіти і науки України).

46. Економіка і підприємництво: стан та перспективи (Київський державний торговельно-економічний університет Міносвіти України).

47. Економіка природокористування і охорони довкілля (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

48. Економіка промисловості України (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

49. Економіка та підприємництво. (Київський національний економічний університет).

50. Економіка транспортного комплексу (Харківський державний автомобільно-дорожній університет Міносвіти України).

51. Економіка. Менеджмент. Підприємництво (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки україни).

52. Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

53. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України).

54. Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем (Одеський національний морський університет МОН України).

55. Зайнятість та ринок праці (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

56. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту.

57. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету.

58. Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: економіка.

59. Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України.

60. Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

61. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.

62. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: економіка і управління.

63. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: Економічні науки.

64. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагропрому України.

65. Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова Міносвіти і науки України.

66. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.

67. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.

68. Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту.

69. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зонішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України).

70. Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи (Українська академія зовнішньої торгівлі).

71. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

72. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міносвіти і науки України).

73. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

74. Лісове господарство, лісова , паперова і деревообробна промисловість (Український державний лісотехнічний університет Міносвіти України).

75. Маркетинг: теорія і практика. (Східноукраїнський державний університет, м. Луганськ ).

76. Машинна обробка інформації. (Київський національний економічний університет).

77. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. (Вісник державного університету 'Львівська політехніка').

78. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет Міносвіти і науки України).

79. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва (Сумський державний університет).

80. Модели управления в рыночной экономике (Донецький державний університет Міносвіти України).

81. Моделювання регіональної економіки (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України).

82. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки).

83. Моделювання та інформаційні системи в економіці (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).

84. Науковий вісник (Інститут змісту і методів навчання, Український державний лісотехнічний університет).

85. Науковий вісник (Одеський державний економічний університет МОН України).

86. Науковий вісник Академії державної податкової служби України ДПАУ.

87. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

88. Науковий вісник Національного аграрного університету.

89. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право).

90. Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. Серія: економічні науки.

91. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: економіка.

92. Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту ДПАУ.

93. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка.

94. Науковий вісник. Серія: економічні науки (Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, Буковинський державний фінансово-економічний інститут Міністерства фінансів України).

95. Наукові записки Острозької академії.

96. Наукові записки Національного університету 'Києво-Могилянська академія'.

97. Наукові записки Української академії друкарства .

98. Наукові записки. (Тернопільська академія народного господарства).

99. Наукові записки. Серія: економіка (Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка Міносвіти і науки України).

100. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна.

101. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Економічна”.

102. Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Серія: економічні науки.

103. Наукові праці Кримського державного аграрного університету. Серія: економічні науки.

104. Наукові праці НДФІ (НД фінансовий інститут).

105. Наукові праці УДАЗ ім. О.С.Попова (Українська державна академія зв'язку ім. О.С.Попова).

106. Наукові праці Українського державного університету харчових технологій.

107. Наукові праці. (Миколаївська філія Національного університету 'Києво-Могилянська Академія').

108. Новое в экономической кибернетике (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).

109. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (Інститут економіки НАН України, Академія економічних наук, Українська академія банківської справи).

110. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (Київський міжнародний університет цивільної авіації Міносвіти та науки України).

111. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Луцький державний технічний університет Міносвіти і науки України, Волинська обласна організація Спілки економістів України).

112. Проблеми статистики (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України).

113. Проблеми формування відкритої економіки України. (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України).

114. Проблеми формування ринкової економіки. (Київський національний економічний університет).

115. Проблемы информатизации и управления. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

116. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. (Інститут економіки промисловості НАН України).

117. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций; региональный аспект. (Донецький національний університет).

118. Проблемы системного подхода в экономике. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

119. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України).

120. Продуктивні сили і регіональна економіка (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

121. Прометей (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут).

122. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. (Тернопільська академія народного господарства).

123. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Міносвіти і науки України).

124. Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу і менеджменту Міносвіти України).

125. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. (Одеський державний морський університет).

126. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет та Транспортна Академія України).

127. Социально-экономические аспекты промышленной политики. (Інститут економіки промисловості НАН України).

128. Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Інститут регіональних досліджень).

129. Стратегія економічного розвитку України (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).

130. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс 'Херсонський агроуніверситет' УААН Мінагропрому України).

131. Теоретичні та прикладні питання економіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

132. Теорії мікро-макроекономіки (Академія муніципального управління Міносвіти України).

133. Торгівля і ринок України. (Донецький державний університет економіки і торгівлі).

134. Торгівля, комерція, підприємництво. (Львівська комерційна академія).

135. Транспортний комплекс України: економіка, організація, розвиток (ВАТ Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем).

136. Труды Одесского политехнического университета.

137. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє (Тернопільська академія народного господарства).

138. Управление экономикой переходного периода. (Інститут економіки промисловості НАН України).

139. Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки України).

140. Управління розвитком (Харківський державний економічний університет МОН України).

141. Финансы, учет, банки. (Донецький державний університет).

142. Фінанси, облік і аудит (Київський національний економічний університет МОН України).

143. Формування ринкових відносин в Україні. (Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ).

144. Формування ринкової економіки в Україні. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

145. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури).

146. Экономика промышленности (Інститут економіки промисловості, м.Донецьк).

147. Экономические инновации (Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень).

148. Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. (Інститут економіки промисловості НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. АгроІнКом (МАПІК 'Агропромінвест-інтернейшнл).

3. Академічний огляд. Економіка та підприємництво (Національна гірнича академія).

4. Актуальні проблеми економіки (ВНЗ “Національна академія управління”).

5. АПК: наука, техніка, практика.

6. Банківська справа.

7. Бізнес-навігатор (Міжнародний університет бізнесу і права).

8. Бухгалтерський облік і аудит.

9. Вісник Вінницького державного технічного університету.

10. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).

11. Вісник аграрної науки.

12. Вісник Академії митної служби України.

13. Вісник ДІТБ (Донецький інститут туристичного бізнесу). Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері).

14. Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки.

15. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.

16. Вісник Донецьког інституту туристичного бізнесу. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері).

17. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.

18. Вісник економічної науки України (Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України).

19. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки.

20. Вісник Інституту економічного прогнозування НАН України.

21. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

22. Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія: економіка (м. Харків).

23. Вісник Національного банку України (м.Київ).

24. Вісник податкової служби України. (Державна податкова адміністрація України, м. Київ).

25. Вісник Полтавської державної аграрної академії.

26. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка.

27. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент.

28. Вісник Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ).

29. Вісник Технологічного унівеситету Поділля. Серія: Економічні науки.

30. Вісник Української академії державного управління при Президентові України.

31. Вісник Харківського державного економічного університету.

32. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

33. Галицький економічний вісник (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України).

34. Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво (Запорізький інститут державного та муніципального управління).

35. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. (Фонд державного майна України).

36. Економіка АПК.

37. Економіка і держава (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, Редакція журналу “ Економіка і держава”).

38. Економіка і прогнозування (Інститут економічного прогнозування НАН України).

39. Економіка і упраління (Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності, Європейський уніневрситет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, Національний авіаційний університет МОН України).

40. Економіка промисловості. (Інститут економіки промисловості НАН України).

41. Економіка розвитку (Харківський державний економічний університет МОН України).

42. Економіка та право (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАНН України, Донецький національний технічний університет Міносвіти і науки України).

43. Економіка України. (м. Київ).

44. Економіст (Інститут економічного прогнозування НАН України, видавничо-поліграфічне підприємство 'Колегіум'),

45. Економічна кібернетика (Донецький національний університет Міносвіти і науки України).

46. Економічна теорія (НАН України, МОН України, Інститут економічного прогнозування НАН України, Київський національний економічний університет).

47. Економічний вісник Національного гірничого університету.

48. Енергетика: економіка, технології, екологія (Національний технічний університет України 'КПІ').

49. Журнал європейської економіки (Тернопільська академія народного господарства МОН України).

50. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація залізничного транспорту України, Харківська державна академія залізничного транспорту).

51. Землевпорядкування (Інститут землеустрою УААН, Спілка землевпорядників України, Центр земельної реформи в Україні).

52. Землевпорядний вісник (Державний комітет України по земельних ресурсах).

53. Землеустрій і кадастр (ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” Державного комітету України по земельних ресурсах).

54. Зерно і хліб (ДАК 'Хліб України', ЗАТ 'Київмлин', АТ 'Київхліб', Інститут аграрної економіки УААН).

55. Зовнішня торгівля (м. Київ).

56. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр НАН України, Кримський інститут економіки та господарчого права, Міжвузівський центр 'Крим' і Мелітопольський філіал Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського).

57. Малий і середній бізнес (НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи).

58. Маркетинг в Україні (м. Київ).

59. Менеджер. (Вісник Донецької державної академії управління).

60. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.

61. Металургійна та гірничорудна промисловість (Держкомітет промислової політики, Національна металургійна академіяУкраїни, НТТ металургів України).

62. Механізм регулювання економіки (Сумський державний університет, Центр економічних досліджень, Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ “Університетська книга”).

63. Наука та наукознавство (НАН України, Міносвіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України).

64. Науковий вісник (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України).

65. Науковий вісник ВДУ. Серія: економічні науки (Волинський державний університет імені Лесі Українки Міносвіти і науки України).

66. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

67. Науковий вісник Національного гірничого університету.

68. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон.

69. Наукові вісті Національного технічного університету України 'КПІ'.

70. Наукові праці. Серія: Економічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).

71. Облік і фінинси АПК (ННЦ “Інститут аграрної економіки”, Національний аграрний університет, Національний університет харчових технологій, Національний економічний університет, Сумський національний аграрний університет, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Миколаївський державний аграрний університет, Уманський державний аграрний університет, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ТОВ ЮФ “Юр-Агро-Веста”).

72. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України).

73. Проблеми науки (Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міносвіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України).

74. Продуктивність. (Центр продуктивності, філіал Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м. Краматорськ).

75. Регіональна економіка. (Інститут регіональних досліджень НАН України).

76. Регіональні перспективи. (м. Кременчук).

77. Ринок землі (Інститут аграрної економіки УААН, Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі).

78. Ринок цінних паперів України (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Київський національний економічний університет МОН України).

79. Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика.

80. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний інститут економіки і управління).

81. Соціальна економіка (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міносвіти і науки України).

82. Статистика України.

83. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин).

84. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний університет МОН України, Науково-видавничий центр «Стратегія»).

85. Судоходство (Одеський національний морський університет, “Судоходство”).

86. Схід (м. Донецьк).

87. Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості України, Спілка гірничих спеціалістів України).

88. Україна: аспекти праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та соціальної політики України, ТОВ 'Праця').

89. Управління сучасним містом (Українська академія державного управління при Президентові України.

90. Управляющие системы и машины (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем).

91. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

92. Фінанси України.

93. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національний університет харчових технологій, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр “Цукор України”).

94. Экономика и управление (Кримська Академія наук, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Кримське республіканське науково-педагогічне товариство 'Інтелект').

95. Экономика Крыма (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримська Академія природоохоронного і курортного будівництва).

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. óξ / Докса (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України).

2. Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України).

3. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства)(Вінницький державний технічний університет, Український філософський фонд).

4. Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України).

5. Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

6. Вестник Национального технического университета 'Харьковский политехнический институт'. Серия: Философия.

7. Вестник СевГТУ. Серия: Философия (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти України).

8. Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины. Серия: Философия.

9. Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті 'Львівська політехніка').

10. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія. Економіка. Філософія.

11. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство.

12. Вісник КНУКіМ. Серія: філософія (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

13. Вісник Національного технічного університету України 'КПІ'. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

14. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: філософські науки.

15. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки.

16. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія.

17. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Міносвіти і науки України.

18. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

19. Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського МОН України).

20. Культура України. Серія: Мистецтвознаство. Філософія (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

21. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

22. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.

23. Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури.

24. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний уіверситет імені М.Драгоманова Міносвіти).

25. Наукові записки. Серія: філософія. (Національний університет “Острозька академія”).

26. Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

27. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти України).

28. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій).

29. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)

30. Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії НАН України).

31. Філософія. Культура. Життя (Дніпропетроський державний фінансово-економічний інститут, Національна металургійна академія України).

32. Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України).

33. Філософські науки (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Міносвіти та науки України).

34. Філософські проблеми гуманітарних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

35. Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії НАН України).

36. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

37. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. (Київський державний лінгвістичний університет).

38. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філософія. Політологія”.

39. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”.

40. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Філософія, соціологія, політологія”.

41. Вісник Львівського державного університету. Серія “Філософські науки”.

42. Вісник Харківського державного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”.

43. Вісник Харківського державного університету. Серія “Філософія. Філософські перипетії”.

44. Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України).

45. Мультиверсум. Філософський альманах. (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

46. Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія “Філософія”.

47. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Філософія”.

48. Наукові записки. (Національний університет 'Києво-Могилянська академія').

49. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Філософія, економіка, соціологія”.

50. Наукові записки Харківського військового університету. Серія “Соціальна філософія, педагогіка, психологія”.

51. Нова парадигма. (Запорізький державний університет).

52. Post office. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

53. Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

2. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

3. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: гуманітарні науки.

4. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки.

5. Вісник Житомирського педагогічного інституту.

6. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

7. Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень).

8. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

9. Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).

10. Людина і політика (м.Київ).

11. Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська академія”).

12. Наука та наукознавство (Центр досліджень науко-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)

13. Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація).

14. Наукове пізнання. Методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського)

15. Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).

16. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

17. Ноосфера і цивілізація (Донецький національний технічний університет МОН України).

18. Персонал (м. Київ).

19. Перспективи (м. Одеса).

20. Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії).

21. Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

22. Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика.

23. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка).

24. Схід (м. Донецьк).

25. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет 'ХПІ', Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

26. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

27. Філософська думка.

28. Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка).

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Ex professo. (Дніпропетровський національний університет).

2. Studia methodologica. Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка).

3. Актуальні проблеми літературознавства. (м. Дніпропетровськ).

4. Актуальні проблеми слов'янської філології (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Осипенка, Дніпропетровський державний університет, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Ніжинський державний педагогічний університет, Донецький державний університет, Інститут польської філології Вищої педагогічної школи, м.Жешув).

5. Актуальні проблеми сучасної філології. (Рівненський державний педагогічний інститут).

6. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти і науки України).

7. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

8. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (Київсьий національний університет імені Тараса Шевченка).

9. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (Донецький державний університет).

10. Біблія і культура (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича МОН України).

11. Вестник СевГТУ. Серия: Филология.

12. Від бароко до модернізму. (Дніпропетровський національний університет).

13. Вісник Львівського державного університету. Серія “Українська фольклористика”.

14. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Мовознавство”.

15. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика.

16. Вісник Донецького університету. Серія “Гуманітарні науки”.

17. Вісник Запорізького державного університету. Серія “Філологічні науки”.

18. Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки.

19. Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія.

20. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: філологічні науки.

21. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Східні мови та літератури”.

22. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Журналістика”.

23. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Іноземна філологія”.

24. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Літературознавство, мовознавство, фольклористика”.

25. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”.

26. Вісник Львівського державного університету. Серія “Журналістика”.

27. Вісник Львівського державного університету. Серія “Іноземні мови”.

28. Вісник Львівського державного університету. Серія філологічна.

29. Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права. Серія: Літературознавчі студії.

30. Вісник Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: гуманітарні науки.

31. Вісник Одеського державного університету. Серія: Філологія.

32. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Філологія”. (м. Івано-Франківськ).

33. Вісник Сумського державного універистету. Серія: Філологічні науки.

34. Вісник Харківського державного університету. Серія “Романо-германська філологія”.

35. Вісник Харківського університету. Серія: Філологія.

36. Вісник Черкаського державного університету. Серія “Філологічні науки”.

37. Волинь - Житомирщина (Інститут української мови НАН України, Житомирський історико-філологічний інститут регіональних досліджень, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи).

38. Вопросы русской литературы. (Кримський центр гуманітарних досліджень, м. Сімферополь).

39. Восточноукраинский лингвистический сборник. (Донецький національний університет).

40. Вчені записки Харківського гуманітарного інституту 'Народна українська академія'.

41. Гоголезнавчі студії (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, Гоголівський науково-методичний центр).

42. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет МОН України).

43. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

44. Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія.

45. Гуманітарний вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: іноземна філологія.

46. Дослідження з лексикології і граматики української мови. (м. Дніпропетровськ).

47. Дослідження з мовознавства (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України, видавництво 'Навчальна книга').

48. Єврейська історія та культура в Україні. (Інститут юдаїки).

49. Записки з загальної лінгвістики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова).

50. Записки з ономастики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова).

51. Записки з романо-германської філології (Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, Одеське лінгвістичне товариство).

52. Записки з українського мовознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова).

53. Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Праці Філологічної секції. (м. Львів).

54. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці секції етнографії та фольклористики.

55. Збірник наукових праць науково-дослідного центру періодики (Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України).

56. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка. Серія: Філологічні науки.

57. Збірник Харківського історико-філологічного товариства (Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди Міносвіти України, Харківське історико-філологічне товариство).

58. Іноземна філологія. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

59. Культура слова. (Інститут української мови НАН України).

60. Литература в контексте культуры (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

61. Лінгвістика (Луганський Національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України).

62. Лінгвістичні дослідження. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

63. Лінгвістичні студії. (Донецький національний університет).

64. Література та культура Полісся. (Ніжинський державний педагогічний Інститут імені Миколи Гоголя).

65. Літературознавчий збірник (Донецький державний університет Міносвіти України).

66. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)

67. Літературознавчі студії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

68. Медієвістика (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Міжнародна асоціація україністів).

69. Мовні і концептуальні картини світу. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

70. Наука і сучасність. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

71. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.

72. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

73. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.

74. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Германська філологія”.

75. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Слов’янська філологія”.

76. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознаство і літературознаство).

77. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов.

78. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови.

79. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Мовознавство”.

80. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія “Філологічні науки”.

81. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Філологія”.

82. Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

83. Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія: філологічні науки.

84. Наукові записки Національного університету 'Києво-Могилянська академія'. Серія “Філологія”.

85. Наукові записки Острозької академії.

86. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Літературознавство”.

87. Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство.

88. Наукові праці Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Серія: філологічні науки.

89. Образ (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

90. Ономастика і апелятиви (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

91. Парадигма. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

92. Питання літературознавства (Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Міносвіти і науки України).

93. Південний архів (Херсонський державний педуніверситет).

94. Проблеми граматики і лексикології української мови. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

95. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені ІванаФранка Міносвіти України).

96. Проблеми зіставної семантики (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України).

97. Проблеми романо-германської філології (Ужгородський державний університет Міносвіти і науки України).

98. Проблеми семантики слова, речення та тексту (Київський державний лінгвістичний університет).

99. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

100. Проблеми слов'янської ономастики (Інститут української мови НАН України, Ужгородський державний університет Міносвіти України, Українська ономастична комісія).

101. Проблеми слов’янознавства (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

102. Проблеми сучасного літературознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України).

103. Ренесансні студії (Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка, Запорізький державний університет).

104. Рукописна та книжкова спадщина України. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститут рукописів).

105. Русская литература. Исследования (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

106. Система і структура східнослов'янських мов (Національний педуніверситет ім. Драгоманова).

107. Система і структура східнослов’янських мов. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

108. Слов'янський збірник (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України).

109. Слов'янський вісник. Серія: філологічні науки (Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету), (мовознавство).

110. Стиль і текст (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка).

111. Студії з ономастики та етимології (Інститут української мови НАН України).

112. Сучасний погляд на літературу (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Міносвіти України).

113. Сучасні дослідження з іноземної філології (Ужгородський національний університет МОН України).

114. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Ужгородський державний університет Міносвіти України).

115. Східнослов'янська філологія (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов МОН України), (мовознавство).

116. Сходознавство (Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАНУ).

117. Телевізійна і радіожурналістика (Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

118. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

119. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии (Слов’янський державний педагогічний інститут Міносвіти і науки України).

120. Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах. (Донецький національний університет).

121. Українська історична та діалектна лексика. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

122. Українська термінологія і сучасність (Інститут української мови НАН України, Київський національний економічний університет МОН України).

123. Українське літературознавство. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

124. Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

125. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

126. Филологические исследования (Донецький державний університет Міносвіти і науки України)

127. Філологічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка).

128. Філологічні семінари (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

129. Фольклористичні зошити (Полісько-Волинський народознавчий центр Інституту народознавства НАН України).

130. Шашкевичіана. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

131. Шевченкознавчі студії (Київський університет імені Тараса Шевченка).

ЖУРНАЛИ

1. Acta Hungarica (Ужгородський державний університет, Центр гунгарології).

2. Актуальні питання масової комунікації (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

3. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 'Бахмутський шлях'), (літературознавство).

4. Борисфен.

5. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Обласна організація Товариства 'Просвіта' ім. Т.Шевченка, Обласне відділення Українського фонду культури, Комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації).

6. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання.

7. Вісник Житомирського педагогічного університету.

8. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків. Серія: Філологія.

9. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України).

10. Галичина (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника).

11. Дивослово.

12. Зарубіжна література в навчальних закладах (м. Київ).

13. Іноземні мови у навчальних закладах (МОН України, 'Педагогічна преса', ТОВ 'Зодіак-ЕКО').

14. Історико-літературний журнал (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова).

15. Йылдыз.

16. Київська старовина (Інститут археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Київський інститут 'Слов'янський університет').

17. Крымский архив (Кримський центр гуманітарних досліджень).

18. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр).

19. Мандрівець.

20. Мова (Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова МОН України).

21. Мовознавство.

22. Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського НАН України, Міжнародна асоціація етнологів).

23. Народознавчі зошити.

24. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: філологія.

25. Наукові записки. Серія: філологічні та історичні науки (Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя Міносвіти і науки).

26. Нова філологія (Запорізький державний університет Міносвіти і науки України).

27. Проблеми славістики.

28. Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр 'Україна-діаспора').

29. Русская филология. Украинский вестник.

30. Сіверянський літопис.

31. Слобожанщина.

32. Слово і час (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Спілка письменників України).

33. Східний світ (Інститут сходознавства НАН України).

34. Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Міносвіти і науки України).

35. Українська література в загальноосвітній школі (Інститут педагогіки АПН України).

36. Українська мова (Інститут української мови НАН України).

37. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.

38. Українське журналістикознавство (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка).

39. Урок української.

40. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

41. Філологічні студії.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Геологія і географія”.

2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Географія”.

3. Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія.

4. Вісник Львівського університету.

5. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.

6. Вісник Харківського державного університету.

7. Географія і сучасність (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Міносвіти України).

8. Геодезія, картографія і аерофотознімання. (Державний університет “Львівська політехніка”).

9. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України).

10. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство).

11. Економічна та соціальна географія. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

12. Захист довкілля від антропогенного навантаження (Харківський державний університет, Кременчуцький міськвиконком, Кременчуцький державний політехнічний інститут, Міносвіти і науки України).

13. Збірник наукових праць Морського гідрофізичного інституту НАН України.

14. Історія української географії (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Географічна комісія Наукового товариства ім. Т.Шевченка, Українське географічне товариство).

15. Картографія та вища школа (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство).

16. Київський географічний щорічник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне товариство).

17. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.

18. Науковий вісник Чернівецького нац. університету. Серія: географія.

19. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність.

20. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.

21. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія.

22. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.

23. Проблеми безперервної геграфічної освіти і картографії (Харківський національний університет ім. В.Г Каразіна МОН України).

24. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

25. Фізична географія та геоморфологія. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

26. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).

ЖУРНАЛИ

1. Агрохімія та ґрунтознавство. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

2. Близькосхідний кур’єр. (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України).

3. Вісник геодезії та картографії. (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України).

4. Вісник Одеського державного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.

5. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).

6. Геологічний журнал. (Інститут геологічних наук НАН України).

7. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України, МОН України, Міністерство еклогії та природних ресурсів України, Товариство «Знання» України).

8. Економіка АПК.

9. Економіка України. (Інститут економіки НАН України).

10. Заповідна справа в Україні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

11. Історія української географії (Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Географічна комісія Наукового товариства ім. Т.Шевченка, Українське географічне товариство).

12. Культура народов Причерноморья. (Кримський науковий центр НАН України).

13. Метеорология, климатология и гидрология. (Одеський гідрометеорологічний інститут).

14. Морський гідрофізичний журнал. (Морський гідрофізичний інститут НАН України).

15. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини.

16. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

17. Тектоніка і стратиграфія. (Інститут геологічних наук НАН України).

18. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).

19. Український географічний журнал. (Інститут географії НАН України).

20. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні питання держави та права. (Одеська державна юридична академія).

2. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти і науки України).

3. Актуальні проблеми державного управління. (Українська академія державного управління при Президентові України).

4. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

5. Актуальні проблеми політики. (Одеська державна юридична академія).

6. Актуальні проблеми права: теорія і практика (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля МОН України).

7. Вісник Академії правових наук України. (м. Харків).

8. Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.

9. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Юридичні науки).

10. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”.

11. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України.

12. Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”.

13. Вісник Львівського університету. Серія юридична.

14. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.

15. Вісник університету внутрішніх справ МВС України.

16. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

17. Держава і право. (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України).

18. Державне будівництво та місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України).

19. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України.

20. Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Право.

21. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України).

22. Криминалистика и судебная экспертиза. (Міністерство юстиції України).

23. Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту ДПА України

Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

24. Науковий вісник (Академія державної податкової служби України).

25. Науковий вісник Дипломатичної академії України.

26. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.

27. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право).

28. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: правознавство.

29. Науковий вісник Юридичної академії МВС України.

30. Наукові праці Одеської національної юридичної академії.

31. Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України).

32. Правова держава. (Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України).

33. Правове регулювання економіки (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).

34. Приватне право і підприємництво (НДІ приватного права і підприємництва АпрН України).

35. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. (Київський інститут внутрішніх справ).

36. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. (Донецький національний університет).

37. Проблемы законности. (Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого).

38. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України).

ЖУРНАЛИ

1. Адвокат (ТОВ 'Редакція журналу 'Адвокат').

2. Безпека дорожнього руху України. Науково-технічний вісник (Державтоінспекція МВС України, Науково-дослідний центр з безпеки дорожнього руху МВС України, Управління охорони здоров'я МВС України).

3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) ( Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю).

4. Бюлетень Міністерства юстиції України.

5. Вісник Академії правових наук України.

6. Вісник Верховного Суду України (м.Київ).

7. Вісник Вищого арбітражного суду України.

8. Вісник господарського судочинства (Вищий арбітражний суд України).

9. Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право.

10. Вісник Конституційного суду України.

11. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України.

12. Вісник Одеського державного університету. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право.

13. Вісник прокуратури (Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).

14. Держава і право.

15. Економіка та право (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет Міносвіти і науки України).

16. Життя і право (Львівський інститут внутрішніх справ України, Львівський регіональний центр суддівських студій).

17. Інтелектуальний капітал (НДІ інтелектуальної власності АпрН України).

18. Малий і середній бізнес (НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи).

19. Митна справа (Одеська національна юридична академія, ТОВ 'Митна газета').

20. Міліція України (Міністерство внутрішніх справ України).

21. Наше право (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

22. Правничий часопис Донецького державного університету.

23. Правничий часопис Донецького університету.

24. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

25. Право України.

26. Правова держава (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова).

27. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України).

28. Проблеми філософії права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).

29. Українське право (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, НУ “Києво-Могилянська академія”, Українська правнича фундація, ТОВ “Юстініан”).

30. Українське право. (Українська правнича фундація).

31. Український часопис міжнародного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

32. Часопис Київського університету права (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України).

33. Юридична Україна (Київський регіональний центр АПрН України, СП “ЮРІНКОМ Інтер”).

34. Юридичний вісник. (Одеська національна юридична академія).

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки.

2. Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України ).

3. Військова освіта (Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ).

4. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.

6. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: педагогіка і психологія.

7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”.

8. Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка (Київський національний університет культури і мистецтв).

9. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

10. Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна.

11. Вісник Національного технічного університету України 'КПІ'. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

12. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Педагогіка” (м. Івано-Франківськ).

13. Вісник Харківської державної академії культури.

14. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки.

15. Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти України).

16. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

17. Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України).

18. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).

19. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

20. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

21. Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).

22. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

23. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка).

24. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна.

25. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна.

26. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова педагогіка).

27. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького .

28. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Міносвіти України.

29. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

30. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологівУкраїни).

31. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ(Дрогобицький державний педагогічний універсиет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).

32. Наука і сучасність (Національний педагогічний університет

33. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

34. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

35. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.

36. Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету.

37. Науковий вісник національного аграрного університету.

38. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

39. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія.

40. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи начання.

41. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні наки: реалії та перспективи.

42. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.

43. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.

44. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.

45. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика начання та иховання.

46. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”.

47. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Педагогіка і психологія”.

48. Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, 'Харківський колегіум', Харківський педагогічний коледж).

49. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Серія: педагогічні науки.

50. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія “Педагогічні та історичні науки”.

51. Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія.

52. Наукові записки. (Острозька академія).

53. Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України).

54. Наукові праці. Серія: Історичні науки. Економічні науки. Педагогічні науки (Миколаївська філія Національного університету 'Києво-Могилянська Академія').

55. Нові технології навчання (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

56. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

57. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут).

58. Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

59. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів).

60. Педагогіка та психологія. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

61. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти і науки України).

62. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка).

63. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, Головне управління освіти Київської міськдержадміністрації).

64. Педагогічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка).

65. Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка. Серія: Педагогічні науки.

66. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства мистецтв та культури України).

67. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України).

68. Проблеми освіти (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ).

69. Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Л.Українки).

70. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).

71. Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

72. Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України).

73. Проблеми сучасної педагогічної освіти . Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут).

74. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: педагогічні науки (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

75. Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки, Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти України).

76. Професійно-художня освіта України (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників МОН України).

77. Психологія та педагогіка: спеціальні ( Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

78. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини МОН України).

79. Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

80. Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

81. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, АПН України, Міносвіти і науки України).

82. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова).

83. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання АПН, Міносвіти України).

84. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України).

85. Теоретичні питання освіти та виховання (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти України).

86. Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міносвіти і науки України).

87. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет).

88. Теорія та методика навчання та виховання. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

89. Херсонський державний педагогічний університет. Серія “Педагогічні науки”.

90. Школа першого ступеня: теорія і практика (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України).

ЖУРНАЛИ

1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

2. Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України).

3. Вересень.

4. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України).

5. Вісник Вінницького політехнічного інституту .

6. Вісник Житомирського педагогічного університету.

7. Вісник Книжкової палати.

8. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.

9. Вісник Української академії державного управління при Президентові України.

10. Вісник Черкаського державного університету. Серія: педагогічні науки.

11. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України, видавництво 'Педагогічна преса').

12. Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН України).

13. Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).

14. Дефектологія

15. Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

16. Дивослово.

17. Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 'Педагогічна преса').

18. Дошкільне виховання.

19. Дошкільне виховання.

20. Зарубіжна література в навчальних закладах.

21. Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, ТОВ 'АСМІ').

22. Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет).

23. Історія в школах України (Міносвіти України).

24. Комп’ютер у школі та сім’ї.

25. Математика в школі (Міносвіти, АПН України).

26. Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв).

27. Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України).

28. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

29. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти і науки України).

30. Наукові праці. Серія: Педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).

31. Наша школа.

32. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

33. Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів).

34. Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників).

35. Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).

36. Освіта і управління.

37. Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської облдержадміністрації).

38. Педагогіка і психологія (АПН України).

39. Педагогіка і психологія професійної освіти.

40. Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Управління освіти Волинської облдержадміністрації).

41. Постметодика.

42. Початкова школа.

43. Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Вища Педагогічні Школа у Ченстохові).

44. Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти).

45. Рідна школа.

46. Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр 'Україна-діаспора', АПН України, Товариство міжнародних зв'язків 'Україна-Світ').

47. Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки України АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України).

48. Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім.Г.Сковороди).

49. Соціальна педагогіка: теорія і практика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шеченка МОН України).

50. Соціальна робота в Україні: теорія і практика (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, Державний центр соціальних служб для молоді, «Фонд соціальної роботи», Ліга соціальних працівників України).

51. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет 'ХПІ', Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

52. Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України).

53. Українська література в загальноосвітній школі.

54. Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України).

55. Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України).

56. Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України).

57. Шлях освіти (Міносвіти України,АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України).

МЕДИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

2. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).

3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

4. Актуальні проблеми нефрології. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).

5. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации. (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, м. Ялта).

6. Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).

7. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Медицина.

8. Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України).

9. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові).

10. Гигиена населенных мест. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України).

11. Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров'я України, АМН України).

12. Дитячі інфекції. (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського).

13. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л. Шупика. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

14. Медико-социальные проблемы семьи. (Донецький державний медичний університет).

15. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.

16. Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

17. Проблеми військової охорони здоров’я. (Українська військово-медична академія).

18. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

19. Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України).

20. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

21. Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського).

22. Променева діагностика, променева терапія. (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м. Київ).

23. Серцево-судинна хірургія. (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м. Київ).

24. Современные аспекты военной медицины. (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м. Київ).

ЖУРНАЛИ

1. Biomedical and biosocial anthropology (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Міжнародна Академія Інтегративної Антропології).

2. Агапіт (Національний музей медицини України).

3. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.

4. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).

5. Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна медична академія).

6. Архів психіатрії. (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, м.Київ).

7. Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України).

8. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

9. Буковинський медичний вісник. (Буковинська державна медична академія, м. Чернівці).

10. Бюлетень української асоціації нейрохірургів. (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, м. Київ).

11. Вестник гигиены и эпидемиологии. (Донецький державний медичний університет).

12. Вестник физиотерапии и курортологии. (Кримський медичний університет, м. Сімферополь).

13. Військова медицина України (Українська військово-медична академія України, Міністерство оборони України).

14. Вісник Вінницького державного медичного університету.

15. Вісник Вінницького національного медичного університету.

16. Вісник морської медицини. (ДП 'Український НДІ морської медицини', м. Одеса).

17. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

18. Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського).

19. Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України).

20. Вісник ортопедії, травматології та протезування (Український НДІ травматології та ортопедії МОЗ України, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії).

21. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).

22. Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеський держаний медичний університет МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеська обласна асоціація психіатрії).

23. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. (Український інститут громадського здоров’я, м. Київ).

24. Вісник стоматології. (Одеський НДІ стоматології).

25. Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина.

26. Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

27. Галицький лікарський вісник. (Івано-Франківська державна медична академія).

28. Дерматология, косметология, сексопатология. (Дніпропетровська державна медична академія).

29. Довкілля і здоров’я. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, м. Київ).

30. Доповіді Національної академії наук України (Президія НАН України).

31. Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет).

32. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

33. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет).

34. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ).

35. Журнал Академії медичних наук України.

36. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. (Київський НДІ отоларингології).

37. Журнал дерматовенерології і косметології ім. М.О. Торсуєва.

38. Журнал дерматологии и венерологии. (Український НДІ дерматології та венерології, м. Харків).

39. Журнал психиатрии и медицинской психологии. (Донецький державний медичний університет).

40. Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ 'Ледум').

41. Здоровье женщины (Інститут педіатрії акушерства і гінекології АМН України, ТОВ 'Експерт ЛТД').

42. Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ТОВ 'Експериментальні психологічні розробки').

43. Здоровье мужчины (Інститут урології АМН України, Видавничий центр і РА 'Професіонал').

44. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

45. Інфекційні хвороби. (Тернопільська державна медична академія).

46. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

47. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України),

48. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

49. Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

50. Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України).

51. Кровообіг та гемостаз (Інститут геронтолоії АМН України, Українська Асоціація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення»).

52. Лабораторная диагностика. (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського).

53. Лікарська практика (Харківський державний медичний університет, ТОВ «Озон-Інвест»).

54. Лікарська справа. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

55. Ліки України. (Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості ).

56. Ліки. (Інститут фармакології та токсикології АМН України).

57. Лікування та діагностика. (АМН України).

58. Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів).

59. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDІСА LЕОРОLІЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

60. Медицина сьогодні і завтра (м. Харків).

61. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. (Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса).

62. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського).

63. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ).

64. Медичні перспективи. (Дніпропетровська державна медична академія).

65. Международный медицинский журнал (м.Харків).

66. Міжнародний журнал радіаційної медицини (Асоціація «Лікарі Чорнобиля»).

67. Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство).

68. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

69. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

70. Одеський медичний журнал. (Одеський державний медичний університет).

71. Онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

72. Ортопедия, травматология и протезирование. (Харківський НДІ ортопедії та травматології).

73. Офтальмологічний журнал. (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України).

74. Охорона здоров’я України (МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи).

75. Педіатрія, акушерство та гінекологія. (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України).

76. Перинатологія та педіатрія (м. Київ).

77. Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП 'ПМ').

78. Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу).

79. Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського АМН України).

80. Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ 'Фоліо-принт').

81. Проблеми остеології. (Інститут геронтології АМН України).

82. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України).

83. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України).

84. Проблемы старения и долголетия. (Інститут геронтології АМН України).

85. Променева діагностика, променева терапія (“Інформаційно-видавниче обєднання “Медицина України”).

86. Психічне здоров'я (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київська міська психоневрологічна лікарня № 1).

87. Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Видавничий центр і РА 'Професіонал').

88. Серце і судини (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”).

89. Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.. Шупика, Українська Асоціація сімейної медицини).

90. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України).

91. Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ 'ВІТ-А-ПОЛ').

92. Сучасна педіатрія (Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, «Експерт ЛТД», «Колегіум»).

93. Сучасна стоматологія (м. Київ).

94. Сучасні інфекції. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ).

95. Таврический журнал психиатрии. (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь).

96. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь).

97. Травма (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Міносвіти і науки України, НДІ травматології та ортопедії).

98. Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, “КРС - медичні технології”, “Інвестиційно-консалтингова компанія “Універсал-контракт”).

99. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).

100. Український бальнеологічний журнал. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

101. Український біохімічний журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України).

102. Український вісник психоневрології. (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків).

103. Український журнал гематології та трасфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Інститут гематології та трасфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ 'Гемаком').

104. Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ 'ВІТ-А-ПОЛ').

105. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва (Луганський державний медичний університет).

106. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. (Головне військово-медичне управління МО України).

107. Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України).

108. Український кардіологічний журнал. (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України).

109. Український медичний альманах. (Луганський державний медичний університет).

110. Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика).

111. Український морфологічний альманах (Луганський державний медичний університет, Товариство анатомів, гистологів, ембріологів та топографоанатомів України).

112. Український науково медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).

113. Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова, Українська Асоціація Нейрохірургів).

114. Український пульмонологічний журнал. (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України).

115. Український ревматологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, МОЗ України, Асоціація ревматологів України).

116. Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія).

117. Український судово-медичний вісник (м. Київ).

118. Український терапевтичний журнал (Інститут терапії АМН України).

119. Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтізіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України).

120. Ультразвукова перинатальна діагностика (м.Харків).

121. Урологія. (Дніпропетровська державна медична академія).

122. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

123. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

124. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

125. Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України).

126. Хірургія дитячого віку (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, Благодійний Фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами «ХІТОД»).

127. Хірургія України (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів України).

128. Шпитальна хірургія. (Тернопільська державна медична академія).

129. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. (Запорізький державний медичний університет).

2. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України).

3. Фізіологічно-активні речовини. (Інститут органічної хімії НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

2. Журнал АМН України.

3. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інституту органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет).

4. Запорізький медичний журнал (запорізький державний медичний університет, ТОВ Ледум”).

5. Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

6. Лікарська справа. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ).

7. Ліки України. (Держ.комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості).

8. Ліки. (Інститут фармакології і токсикології АМН України).

9. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ).

10. Фармаком. (Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України).

11. Фармацевтичний журнал. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

12. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський державний сільськогосподарський інститут).

2. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН).

3. Ветеринарна медицина. (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН).

4. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

5. Вісник Державного агроекологічного університету.

6. Вісник Державної агроекологічної академії України.

7. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.

8. Вісник Сумського державного аграрного університету. Науково-методичний журнал.

9. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарні науки.

10. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.

11. Науковий вісник Національного аграрного університету.

12. Наукові праці Кримського державного аграрного університету. Серія: ветеринарні науки.

13. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. (Харківський зооветеринарний інститут).

ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН).

3. Ветеринарна медицина України (Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України).

4. Вісник аграрної науки. (УААН).

5. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.

6. Вісник Полтавської державної аграрної академії.

7. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: ветеринарна медицина.

8. Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин УААН).

9. Сільський господар (м.Львів).

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

2. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

3. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).

4. Актуальні філософські та культорологічні проблеми сучасності (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

5. Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

6. Вісник Львівського університету. Серія: мистецтвознавство.

7. Вісник Львівської академії мистецтв.

8. Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство.

9. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

10. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

11. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

12. Духовний світ бароко. (Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського).

13. Збірка наукових праць Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.

14. Збірники наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури 'Українська академія мистецтва' (м.Київ).

15. Київське музикознавство. (Київське державне вище музичне училище імені Р.М. Глієра).

16. Культура і мистецтво у сучасному світі. (Київський національний університет культури і мистецтв).

17. Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

18. Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

19. Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва).

20. Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України).

21. Мистецтвознавчі записки (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

22. Мистецькі обрії (Академія мистецтв України).

23. Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва Міністерства культури і мистецтв України).

24. Музичне мистецтво і культура. (Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нежданової).

25. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

26. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка.

27. Питання культурології. (Київський національний університет культури і мистецтв).

28. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей).

29. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. (Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського).

30. Проблеми етномузикології. (Національна музична академія України імені П.І. Чайковського).

31. Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

32. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: мистецтвознаство (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

33. Серія: мистецтвознавство.

34. Слов'янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут 'Слов'янський університет', Український комітет славістів).

35. Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський державний університет).

36. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лігвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського).

37. Теоретичні та практичні питання культурології. (Мелітопольський державний педагогічний інститут).

38. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України).

39. Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

40. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку - наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти України).

41. Українське музикознавство. (Національна музична академія імені П.І. Чайковського).

ЖУРНАЛИ

1. Art line. (м.Київ).

2. Борисфен.

3. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

4. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків.

5. Галичина (Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника).

6. Кіно-Театр.

7. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

8. Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр).

9. Музика.

10. Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського).

11. Народознавчі зошити.

12. Український керамологічний журнал (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

АРХІТЕКТУРА

1. Архітектурна спадщина України ( Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України).

2. Вісник Державного університету 'Львівська політехніка'. Серія: 'Архітектура'.

3. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

4. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво.

5. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Міносвіти і науки України.

6. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура.

7. Досвід та перспективи розвитку міст України (Український НДІ проектування міст 'Діпромісто').

8. Збірник наукових праць Української академії мистецтв.

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

9. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України).

10. Науковий вісник будівництва (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Міносвіти України, ХОТВ АБУ).

11. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. (Київський зональний НДІ експериментального проектування).

12. Проблемы теории и истории архитектуры Украины (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут).

13. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут).

14. Реставрація, реконструкція, урбоекологія (Південно-Український філіал Національного комітету ІСОМОS).

15. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. (Національний технічний університет будівництва та архітектури).

16. Теоретичні основи будівництва. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

17. Теорія і практика будівництва. Національвний університет 'Львівська політехніка').

18. Теорія та історія архітектури і містобудування (Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України, Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування).

19. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України).

Журнали

1. Архітектура України.

2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні проблеми психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України).

2. Вісник Київського державного лінгвістичного університету.

3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки.

4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”.

5. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.

6. Вісник Національного технічного університету України 'КПІ'. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.

7. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія “Філософія, соціологія, психологія”.

8. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки.

9. Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Психологія”.

10. Вісник Харківського університету. Серія “Психологія”.

11. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди.

12. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).

13. Збірник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.

14. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова психологія).

15. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

16. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова психологія).

17. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.

18. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти України).

19. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України).

20. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського.

21. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.

22. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки.

23. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.

24. Наукові записки Острозької академії.

25. Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія.

26. Наукові студії з політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України).

27. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України).

28. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Інститут проблем виховання АПН України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка).

29. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благогдійний фонд ім. А. Макаренка).

30. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).

31. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).

32. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут).

33. Психологія та педагогіка: спеціальні ( Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

34. Психологія. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

35. Соціальні технології. (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка).

36. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки (Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України).

ЖУРНАЛИ

1. Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія.

2. Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).

3. Дефектологія (Міносвіти України, АПН України).

4. Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 'Педагогічна преса').

5. Дошкільне виховання.

6. Журнал практикуючого психолога (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України).

7. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського), (медична психологія).

8. Международный медицинский журнал (Харкіська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харкіське медичне товариство), (медична психологія).

9. Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України).

10. Педагогіка і психологія професійної освіти.

11. Педагогіка і психологія. (АПН України).

12. Початкова школа (Міносвіти, 'Початкова школа' ЗАТ).

13. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

14. Практична психологія та соціальна робота (м.Київ).

15. Професійно-технічна освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, МО).

16. Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політиичної психології АПН України, Волинський державний університет ім. Лесі Українки).

17. Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства).

18. Соціальна психологія (Український центр політичного менеджменту).

19. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет 'ХПІ', Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Збірники наукових праць

1. Збірник наукових праць Науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.

2. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України.

3. Збірник наукових праць Харківського військового університету.

4. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

5. Труди Національної Академії оборони України.

ЖУРНАЛИ

1. Наука і оборона.

2. Честь і закон (Головне Управління внутрішніх військ МВС України).

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ЖУРНАЛИ

1. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України), (економічна безпека).

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні проблеми політики. (Одеська державна юридична академія).

2. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

3. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія.

4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”.

5. Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка.

6. Вісник Харківського державного університету. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”.

7. Вчені записки Харьківського гуманітарного інституту 'Народна українська академія'.

8. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Міносвіти України).

9. Мультиверсум. Філософський альманах. (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України).

10. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

11. Наукові записки НаУКМА. Серія: Соціологічні науки.

12. Нова парадигма. (Запорізький державний університет).

13. Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології НАН України).

14. Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

15. Соціологічні дослідження (Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України).

16. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

17. Философия и социология в контексте национальной культуры. (Дніпропетровський національний університет).

18. Чорнобиль і соціум. (Інститут соціології НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Вісник Української академії державного управління при Президентові України.

2. Вісник Університету внутрішніх справ.

3. Вісник Харківського міжнародного слов’янського університету.

4. Віче.

5. Грані. (Дніпропетровськ).

6. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

7. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

8. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політологія, соціологія.

9. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

10. Персонал (м. Київ).

11. Перспективи (Одеський державний політехнічний університет, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

12. Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України).

13. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України).

14. Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства).

15. Соціальна політика і соціальна робота (м. Київ).

16. Соціальна психологія (Український центр політичного менеджменту).

17. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології НАН України).

18. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний університет МОН України, Науково-видавничий центр «Стратегія»).

19. Український соціум (Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Державний інститут проблем сім'ї та молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Національний університет внутрішніх справ, Український центр політичного менеджменту, Український інститут соціальних досліджень, Центр «Соціальний моніторинг»).

20. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні проблеми державного управління. (Українська академія державного управління при Президентові України).

2. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

3. Актуальні проблеми політики. (Одеська державна юридична академія).

4. Вестник СевГТУ. Серия: Политология.

5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія.

6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філософія. Політологія”.

7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”.

8. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філософія, політологія”.

9. Вісник Львівського державного університету. Серія “Міжнародні відносини”.

10. Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки.

11. Вісник Харківського державного університету. Серія “Питання політології”.

12. Вісник Харківського державного університету. Серія “Питання політології”.

13. Держава і право (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Вища школа права).

14. Дослідження світової політики. Проблеми і судження Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

15. Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міносвіти і науки України).

16. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України.

17. Науковий вісник Дипломатичної академії України.

18. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.

19. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

20. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політичні науки.

21. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політологія. Соціологія (Національний університет 'Києво-Могилянська академія').

22. Нова парадигма. (Запорізький державний університет).

23. Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).

24. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень).

25. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, Державний університет Львівська політехніка').

ЖУРНАЛИ

1. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна академія державного управління при Президентоі України, Державне управління справами).

2. Борисфен.

3. Буковинський журнал (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України).

4. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.

5. Вісник Української академії державного управління при Президентові України.

6. Віче.

7. Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень).

8. Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу “ Діалог. Історія, політика, економіка”).

9. Людина і політика.

10. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

11. Наукові праці. Серія: Політичні науки (Миколаївська філія Національного університету 'Києво-Могилянська Академія').

12. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

13. Нова політика.

14. Персонал (м. Київ).

15. Перспективи (Одеський державний політехнічний університет, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

16. Політика і час.

17. Політична думка.

18. Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України).

19. Право України.

20. Правова Держава. (Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова).

21. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин).

22. Трибуна.

23. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: политические науки.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Молода спортивна наука України (Львівський державний інститут фізичної культури Міносвіти України).

2. Молодіжний науковий вісник. (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).

3. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (Харківський художньо-промисловий інститут).

4. Слобожанський науково-спортивний вісник (Харківський державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту).

5. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. (Харківський художньо-промисловий інститут).

6. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві (Волинський державний університет ім. Л.Українки).

ЖУРНАЛИ

1. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (Державний НДІ фізичної культури і спорту).

2. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна академія державного управління при Президентоі України, Державне управління справами).

3. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.

4. Наука в олимпийском спорте.

5. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.

6. Спортивний вісник Придніпров'я (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту).

7. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту).

8. Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний університет Міносвіти і науки України).

9. Фізичне виховання в школі.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).

2. Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України).

3. Актуальні проблеми державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).

4. Актуальні проблеми державного управління .(Українська академія державного управління при Президентові України).

5. Вісник Університету внутрішніх справ.

6. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

7. Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).

8. Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: Державне управління.

9. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.

10. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

11. Теорія і практика державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України).

ЖУРНАЛИ

1. Вісник державної служби України (Головне управління державної служби України).

2. Вісник Української академії державного управління при Президентові України.

3. Економіка України.

4. Командор. (Вісник державного службовця України).

5. Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління.

6. Освіта і управління.

7. Статистика України (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України).

8. Управління сучасним містом (Українська Академія державного управління при Президентові України).

9. Філософська думка.

10. Юридичний вісник. (Одеська державна юридична академія).

ПЕРЕЛІК РАЗОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

1. Варшавські українознавчі записки (Кафедра україністики Варшавського університету, Польське українознавче товариство, Наукове товариство ім. Шевченка).

2. Інформаційна сфера як духовне явище (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Центр вільної преси).

3. Літературознавство. Книги I та IІ. IV міжнародний конгрес україністів Одеса, 26-29 серпня 1999 р. (Міжнародна асоціація україністів, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка в Америці).

4. Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції 'Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти', Ялта-Форос, 13-15 вересня 1999 р. (Тернопільська академія народного господарства, Університет ім. Й.-В.Гете Франкфурту-на-Майні).

5. Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Центр вільної преси).

6. Проблеми зіставної семантики (Київський державний лінгвістичний університет).

7. Публіцистика і політика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, фундація 'Суспільність').

8. Слово і суспільство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міносвіти і науки України).

9. Сучасна інформаційна політика (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Центр вільної преси).

10. Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Швейцарська дирекція з розвитку та співробітництва, Швейцарсько-українська асоціація).

11. Українська журналістика - 99 (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Центр вільної преси).

12. Українська журналістика в контексті світової (Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Центр вільної преси).

Count: 769690
Кандидат наук 2005-2011